Våre tjenester

Verditakst

Verditakst av eneboliger, leiligheter, fritidsboliger, næringsbygg og tomter. En verditakst er ikke en tilstandsrapport men er rapport som baserer seg på en visuell befaring. I rapporten beskrives område, tomten og det foreligger en bygningsmessig beskrivelse. Teknisk verdi og verditakst  fastsettes, og servitutter opplyses.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport av eneboliger, leiligheter og fritidsboliger. En tilstandsrapport er tilstandsanalyse hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved skifte av bolig. 1.1.2022 ble ny avhendingslov gjeldende hvor boliger ikke lenger kan selges «as is». Tilstandsrapportene er derfor blitt mer omfattende for å tilfredsstille kravene i den nye avhendingsloven.

Forenklet verdivurdering

Forenklet verdivurdering er utarbeidet for bruk i forbindelse med finansiering av alle typer boligeiendommer. Den skal ikke erstatte Verdi- og lånetakst, som er et mye mer omfattende dokument og for et utvidet bruksområde. Det blir ikke foretatt målinger på befaring, det foreligger ingen bygningsmessig beskrivelse eller teknisk verdi. Egner seg ikke som rapport ved kjøp og salg av bolig.

Forhåndstakst

Forhåndstakst av eneboliger, leiligheter og fritidsboliger. En forhåndstakst er rapport som baserer seg på opplysninger fra hjemmelshaver. Rapporten brukes når det foreligger tegninger på bolig eller tilbygg til bolig og kunden ønsker å vite verdien av boligen når den er ferdig.