Linker

Bergen kommune sitt kartinnsynsystem for Internett med digitale turkart, veikart, eiendomskart, plankart og tekniske kart.
www.bergenskart.no

Nordhordlandskart er et felles system for kart i Nordhordlandsregionen og omfatter alle kommunene i Nordhordaland.
www.nordhordalandskart.no

Braplan er et levende planarkiv med reguleringsplaner for Kommuner. På siden kan man gjøre martrikkelsøk for å finne reguleringsplan i det aktuelle område.
www.bergenskart.no/braplan/

Mesterregisteret.no er Mesterbrevs eget register på nett, og er eneste register som inneholder alle med gyldig mesterbrev til enhver tid.
www.mesterregisteret.no

Fagrådet for våtrom, denne siden bør besøkes før arbeid med våtrom starter. På siden finner man godkjente bedrifter og nyttige tips og råd.
www.ffv.no

SINTEF Byggforsk er et internasjonalt ledende forskningsinstitutt. Vi løser utfordringer knyttet til hele byggeprosessen. På siden finner du nyttig informasjon om byggematerialer og byggkonstruksjoner.
www.sintef.no

Norsk takst er bransjeorganisasjonen for landets takstmenn og takstforetak. Medlemmene utfører takstoppdrag over hele landet, og på mange ulike fagfelt som bolig, næringseiendom, skade, landbruk, el, teknologi- og spesialområder.
www.norsktakst.no