Spørsmål & svar

Her finner du relevante spørsmål som er vanlig i forbindelse med takstoppdrag.

Hva blir taksten på boligen ?

Dette er spørsmålet de fleste kunder stiller på befaring, men som ingen får svar på. Dette pga verdivurderingen er basert på statistikk over kvadratmeterpriser på eiendommer som er omsatt i området senere tid, vurdert i forhold til standard/ teknisk kvalitet og beliggenhet. Dermed opplyses aldri noen verdi på befaring da dette krever nøyere vurdering.

Hvorfor skal vi velge tilstandsrapport når vi skal selge bolig ?

En tilstandsrapport er tilstandsanalyse hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved skifte av bolig. Rapporten gir et godt uttrykk for hvilke tilstand boligen har, i motsetning til en verditakst som ikke sjekker boligens tilstand spesielt. Det er spesielt at bilkjøpere forlanger Naf test (tilstandsrapport) ved kjøp av bruktbil til kr 200000 ,- , mens boligkjøpere kjøper bolig til 3,5 – 4 millioner uten å vite boligens tekniske tilstand.

Hvor lenge varer befaringen ?

På leiligheter: Ca 40-60 min
På rekkehus: Ca 60-75 min
På eneboliger: Ca 75-95 min.
Boligsalgsrapport enebolig Ca 120-180 min.
Boligsalgsrapport leilighet Ca 75-90 min.

Når er takstrapporten ferdig og klar til levering ?

En takstrapport er ferdig i løpet av 2-5 virkedager avhengig av oppdragsmengde.