Tips & Råd

Våtrom

Bruk fagarbeidere til å utføre arbeid på våtrom og be dem fremlegge dokumentasjon på arbeidet. Dette er gunstig å vise frem ved et eventuelt salg av boligen. Egeninnsats på våtrom frarådes!

Håndverkere

Bruk fagarbeidere til å utføre arbeid på boligen, gjerne med referanser fra andre prosjekt. Oversikt over mesterbedrifter finner du på mesterregisteret.no.

Visste du at…

…svært mange eiendomsmeglere tilbyr såkalt eierskifteforsikring, basert på en omfattende egenerklæring fra selger. En tilstandsrapport eller boligsalgsrapport har som formål å forebygge konflikter, ved at flest mulige faktaopplysninger om verdi kommer på bordet før overdragelsen. Bruk boligsalgsrapport ved salg av bolig, dette er særlig relevant ved kjøp/ salg av eldre bolig.

Visste du at…

… byggeskader koster samfunnet 17 millarder i året. Les mer om kostanden for byggeskader…

Se etter mestermerket

Det er din trygghet.