Arealberegninger

Arealmålingene utføres etter bransjestandarden «Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling – 2009». Retningslinjene har NS 3940:2007 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Ved motstrid mellom NS 3940:2007 og «Takstbransjens retningslinjer for arealmåling – 2009» eller annen tolkningstvil er de spesielle reglene for arealmåling av boliger i Takstbransjens retningslinjer lagt til grunn.

Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling 2014″ er tilgjengelig på www.norsktakst.no.

De viktigste presiseringene er:

Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted.

Bruttoareal

Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og /eller til midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/eller fellesareal.

Bruksareal

Bruksareal (BRA) er bruttoarealet (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger.

Måleverdige arealer

Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige.

Markedsføring

Ved markedsføring av boliger skal BRA og P-ROM oppgis. Denne rapporten viser hvilke rom som inngår i kategoriene P-ROM og S-ROM. Fordelingen er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører. For beregning av bygningsarealer i forbindelse med tomters utnyttelse gjelder egne måleregler.

Tre krav til målverdighet:

 • Takhøyde 1,90, samt 60cm bredde
 • Krav til gulv
 • Krav til tilgjengelighet

Arealbegrep vist på plantegninger

BTA = Bruttoareal

BTA

BRA = Bruksareal

BRA

BRA P-rom = Bruksareal Primære rom

BRA_prom

Følgende rom er P-ROM:

 • Kjellerstue
 • Peisestue
 • TV-stue
 • Loftstue
 • Lekerom
 • Arbeidsrom
 • Hjemmekontor
 • Pc-rom
 • Medierom
 • Bibliotek
 • Innredet hobbyrom
 • Trimrom (må ha fastmontert utstyr, for eksempel ribbevegger)
 • Stue
 • Allrom
 • Omkledningsrom
 • Bad/dusjrom
 • Toalett
 • Vaskerom
 • Entré/vindfang
 • Kjøkken
 • Soverom
 • Oppholdsrom i boligen som brukes til boligformål, det vil si et rom hvor det er naturlig å sette seg ned, som for eksempel stue og arbeidsrom
 • Gang inklusive trapp mellom rom som er nevnt over. (Åpne kjellerrom, loftsrom, etc. er ikke å betrakte som gang selv om de forbinder P- ROM. Slike rom er å betrakte som S-ROM)

Følgende rom er S-ROM:

 • Matkjeller
 • Matkjeller
 • Potetkjeller
 • Uinnredet kjellerrom
 • Kott
 • Uinnredet loft
 • Boder
 • Garderobe
 • Oppbevaringsrom
 • Garasje
 • Fyrrom
 • Søppelrom
 • Tekniske rom
 • Gang inklusive trapp mellom rom som er nevnt over (uansett innredning og hvor mye de er blitt påkostet)