Befaring

Når takstmannen kommer hjem til deg for verditaksering vil han:

Utstyr som brukes under befaring

Leica Disto D5 avstandsmåler

Leica DISTO D5 er en laser avstandsmåler for raske og pålitelige målinger m/innebygget sikte og libelle. Digital søker med 4x zoom. Brukes ved arealmåling av boligen

Protimeter mms Fuktmåler

MMS Protimeter er et komplett måleinstrument for måling og indikering av fuktighet i materialer og luft. Indikatoren benytter seg av radiobølger og gjør at man på instrumentets display kan avlese om materialet er tørt, i risikosonen eller fuktig, uten å stikke hull/borre i materialet. Brukes til fuktsøk på våtrom og kjøkken eller andre relevante rom.