Informasjon før takstbefaring for andelsleilighet eller andel rekkehus

• Husleie, faktura og informasjon om hva den dekker

• Informasjon om borettslaget, årsberetning

• Antall enheter i borettslaget, samt opprinnelig innskudd og pålydende andelsbrev.

• Andel fellesgjeld og månedlig beløp ( husleie)

• Forsikringspapirer med polise nummer Borettslagets byggforsikring,

• Den siste selvangivelsen, slik at jeg får vite ligningstaksten på boligen

• Eventuelt boligmappe fra tidligere salg (inneholder viktig info)

• Tidligere takst, for sammenligning av arealer etc

• Siste Årsmelding fra borettslaget

Det er ikke sikkert alle dokumentene er relevante for din bolig, men finn frem de dokumentene dere har slik at dere slipper å lete mens vi er på befaring. Det er også fint om dere har god kunnskap til boligen, og særlig årstall for utbedring/renovering av boligen.