Vi kan tilby følgende produkter innen taksering:

Verdi & lånetakst av eneboliger, leiligheter, fritidsboliger, næringsbygg og tomter.
En verdi & lånetakst er ikke en tilstandsrapport men er rapport som baserer seg på en visuell befaring. I rapporten beskrives område, tomten og det foreligger en bygningsmessig beskrivelse. Teknisk verdi, verditakst og lånetakst fastsettes samt lånetakst fastsettes og servitutter opplyses.

Boligsalgsrapport av eneboliger, leiligheter og fritidsboliger. En boligsalgsrapport er tilstandsanalyse hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved skifte av bolig. Rapporten tar utgangspunkt i NBI`s levetidsbetraktninger og levetider opplyses i rapporten. Det blir ikke foretatt fysiske inngrep under besiktigelsen. Rapporten er basert på Tilstandsgrader fra 0-3, der TG 0 er ”ingen symptomer” og TG 3 er ”Kraftige symptomer”. Boligsalgsrapporten kan leveres med arealmåling og verditakst. Denne rapporten anbefales ved kjøp og salg av bolig. Rapporten er utarbeidet av Nito takst og NTF og rapportene fra de 2 forskjellige takstorganisasjonene er like.

Tilstandsanalyse av eneboliger, leiligheter, fritidsboliger og næringsbygg. En tilstandsanalyse er en rapport som sjekker takstobjektets tilstand spesielt. Denne rapporten brukes for eksempel av kunder som ønsker å kartlegge hvilke vedlikeholdsbehov bygningen har.

Forenklet verdivurdering: Denne forenklede verdivurderingen er utarbeidet for bruk i forbindelse med finansiering av alle typer boligeiendommer. Den skal ikke erstatte Verdi- og lånetakst, som er et mye mer omfattende dokument og for et utvidet bruksområde. Det blir ikke foretatt målinger på befaring, det foreligger ingen bygningsmessig osv. Rapporten inkluderer arealmåling men det foreligger ingen bygningsmessig beskrivelse eller teknisk verdi. Egner seg ikke som rapport ved kjøp og salg av bolig.

Forhåndstakst av eneboliger, leiligheter og fritidsboliger. En forhåndstakst er rapport som baserer seg på opplysninger fra hjemmelshaver. Rapporten brukes når det foreligger tegninger på bolig eller tilbygg til bolig og kunden ønsker å vite verdien av boligen når den er ferdig.

Skaderapport/Reklamasjonsrapport: Rapportene brukes ved bygningskade eller reklamasjon ovenfor håndverker eller kjøp/ salg av eiendom. Rapporten er helt upartisk og har som formål å fremlegge fakta.