Informasjon før takstbefaring for enebolig, rekkehus, fritidsbolig og eierleilighet

• Kommunale utgifter (faktura)

• Eventuelle leieinntekter, leiekontrakt

• Felles kostnader ved privat vei (brøyting, vedlikehold etc)

• Forsikringspapirer med polise nummer, Byggforsikring.

• Den siste selvangivelsen, slik at jeg får vite ligningstaksten på boligen

• Eventuelt Boligmappe fra tidligere salg

• Tidligere takst, for sammenligning av arealer etc

• Sameiekostnader, hva dekker de ?

Det er ikke sikkert alle dokumentene er relevante for din bolig, men finn frem de dokumentene dere har slik at dere slipper å lete mens jeg er på befaring. Det er også fint om dere har god kunnskap til boligen, byggeår og særlig årstall for utbedring/renovering av boligen.