Tilstandsanalyse av eneboliger, leiligheter, fritidsboliger og næringsbygg. En tilstandsanalyse er en rapport som sjekker takstobjektets tilstand spesielt. Denne rapporten brukes for eksempel av kunder som ønsker å kartlegge hvilke vedlikeholdsbehov bygningen har.